Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMusabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan

mtqbk2020jbs.jpg

tiny_cc_MTQBK2020.pngMAKLUMAT TERKINI
file green.png

file green.png

Buku Program Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1442H/2020M
(Peringkat Akhir)TARIKH-TARIKH
PERINGATAN


Calendar.pngRaptai 1 - Dewan Digadong, KKBS
Selasa, 1 Disember 2020
Calendar.pngRaptai 2 - Dewan Digadong, KKBS
Rabu, 2 Disember 2020
Calendar.pngPeringkat Akhir
Khamis, 3 Disember 2020


Screenshot_2020-05-19 PENCALONAN BELIA CEMERLANG.pngMusabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan ini adalah salah satu projek tahunan yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan dikelolakan oleh pihak Jabatan Belia dan Sukan. Ianya telah mula dilaksanakan sejak dari tahun 1980-an lagi dan telah berjaya melahirkan banyak qari dan qariah belia yang berkaliber dan seterusnya mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi.  Di samping itu, ianya juga berperanan sebagai wadah kepada qari dan qariah belia di Negara ini untuk melihat keupayaan dan prestasi masing-masing khususnya dalam bidang pembacaan Al-Quran secara berlagu atau “tarannum”.

TUJUAN
quran.pngBagi menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Majlis Pertandingan Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1996 Masehi pada 1 Jamadilakhir, 1417 bersamaan 13 Oktober 1996. Di antara lain titah Baginda:-
 
“Hasrat kita yang tunggal ialah melihat generasi Al-Quran itu dikongsi sama oleh semua pihak dan golongan, terutama golongan belia. Kita akan merasa bangga dengan lahirnya belia-belia yang berwatak salih. Bahawa salah satu tanda kesalihan itu ialah terlibatnya mereka dengan Al-Quran sama ada keterlibatan itu selaku pembaca biasa, mahupun sekaligus menjadi penghayat dan pengamal ajaran-ajarannya."
quran.pngUntuk menyediakan wadah bagi melahirkan qari dan qariah belia yang berpotensi tinggi sebagai pelapis qari dan qariah Negara Brunei Darussalam.
quran.pngUntuk mempertingkatkan mutu pembacaan Al-Quran di kalangan belia di Negara Brunei Darussalam.
quran.pngUntuk memupuk dan menyemai rasa persahabatan di kalangan peserta belia melalui program keugamaan.
quran.png​Untuk persediaan bagi pemilihan wakil Negara ke Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.Screenshot_2020-05-19 PENCALONAN BELIA CEMERLANG.png
SYARAT-SYARAT PENYERTAAN
quran.pngMusabaqah ini terbuka kepada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau Penduduk Tetap yang memegang kad pintar warna ungu serta tidak memegang paspot negara-negara asing.
quran.pngPeserta-peserta hendaklah berumur di antara 15 - 30 tahun yang lahir di antara 1 Januari 1990 hingga 31 Disember 2005.
quran.png
Tidak pernah menjadi Johan pertandingan-pertandingan berikut:
quran.pngMajlis Tilawah Membaca Al-Quran Peringkat Antarabangsa anjuran Kerajaan Malaysia;  atau
quran.pngMusabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam.
quran.pngSetiap peserta hendaklah mengisi borang yang disediakan oleh pihak penganjur melalui link yang diberikan. Borang pencalonan yang tidak lengkap akan ditolak.
quran.png
Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Urusetia Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan, Jabatan Belia dan Sukan di alamat Tingkat 3, Bahagian Belia, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan BC4415.  Nombor telefon 2381903/4/5, faksimili 2380042.
quran.pngPendaftaran akan dibukakan bermula pada Hari Isnin, 22 Jun 2020. Manakala tarikh tutup pencalonan pada Hari Sabtu, 8 Ogos 2020.


Screenshot_2020-05-19 PENCALONAN BELIA CEMERLANG.png
FORMAT PERTANDINGAN

​ ​PERINGKAT SARINGAN
quran.pngPeserta-peserta di peringkat ini bebas untuk memilih mana-mana maqra yang telah disediakan oleh pihak penganjur.
quran.pngSetelah keputusan dikumpul Jawatankuasa Jemaah Hakim akan bermesyuarat dengan pihak urus setia untuk membincangkan jumlah peserta yang difikirkan layak untuk bertanding di Peringkat Separuh Akhir.

PERINGKAT SEPARUH AKHIR SARINGAN
quran.png​Keramaian peserta di peringkat separuh akhir akan dimesyuaratkan oleh Jawatankuasa Jemaah Hakim dan pihak urus setia.
quran.png​Tarikh, tempat dan masa pertandingan akan dimaklumkan kepada peserta-peserta secara lisan dan bertulis.
quran.png​Undian giliran membaca dan maqra akan ditentukan sebelum hari pertandingan dijalankan.
quran.pngEmpat peserta teratas dari bahagian qari dan qariah di peringkat ini adalah layak untuk bertanding di peringkat Akhir Kebangsaan.  Manakala Johan Qari dan Qariah tahun 2019M juga akan dijemput ke Peringkat Akhir Kebangsaan 2020M (jika masih memenuhi syarat-syarat penyertaan)
​ ​
PERINGKAT AKHIR
quran.pngSeramai sepuluh orang peserta iaitu lima qari dan lima qariah bertanding di peringkat ini. 
quran.png​Tarikh, tempat dan masa pertandingan akan dimaklumkan kepada peserta-peserta secara lisan dan bertulis.
quran.png​Maqra-maqra akan disediakan oleh pihak penganjur.
quran.png​Maqra dan giliran membaca para peserta akan ditentukan melalui undian yang akan dijalankan sebelum hari pertandingan.