Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Latihan dan Pusat Sumber

​​​​

​​​​​CARTA ORGANISASI BAHAGIAN LATIHAN DAN PUSAT SUMBER (HRD)

​​

​​​​​​​PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB​​​
 • Menyelaras kursus In-House jabatan dan Latihan Jangka Panjang/Pendek Dalam dan Luar Negeri
  • Kursus Induksi bagi pegawai yang baru berkhidmat.
  • Taklimat-taklimat dari agensi luar seperti:  
   • Taklimat Biro Kawalan Narkotik (BKN) & Biro Mencegah Rasuah (BMR)
   • Taklimat Peraturan AM (GO) & Kewangan (FR)
   • Bengkel Tabung Amanah Pekerja (TAP) & Skim Caruman Pekerja (SCP)
   • Ceramah Keagamaan dan sebagainya
  • ​Kursus berbentuk kemahiran dengan mendatangkan tenaga pakar dari luar negeri.
  • Tawaran Kursus-Kursus di Institut Perkhidmatan Awam (IPA)
  • Tawaran Kursus-Kursus dari agensi kerajaan (termasuk LDP) dan agensi swasta.

 • Menyelaras Penempatan Kerja (Internship)
  • Penempatan kerja bagi pegawai-pegawai kerajaan dan penuntut-penuntut dari institusi-institusi pengajian tinggi.

 • Menyelenggara Keperluan IT Jabatan
  • Unit IT di jabatan ini bertanggungjawab dalam menyediakan keperluan IT bagi jabatan termasuk kompleks-kompleks dan cawangan JBS di daerah-daerah

 • Memberigakan Maklumat Melalui Media 
  • Unit Perhubungan Awam di jabatan ini bertanggungjawab dalam menyalurkan maklumat program-program jabatan kepada pihak media melalui media massa, media elektronik dan website rasmi jabatan.


​​​​​ALAMAT ​​
​NO. PERHUBUNGAN

Bahagian Latihan dan Pusat Sumber
Tingkat 4, Jabatan Belia dan Sukan,
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan,
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan,
Bandar Seri Begawan BA1211,
Negara Brunei Darussalam

           ✉   Emel :  info@belia-sukan.gov.bn