Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMisi Visi


spy.svg


MISI JABATAN

Mewujudkan dan membangun masyarakat Brunei ke arah kecemerlangan melalui program belia dan sukan


target.svg


VISI JABATAN

Ke arah masyarakat sihat dan cemerlang
growth.svg


OBJEKTIF & TANGGUNGJAWAB

Membentuk belia supaya bertanggungjawab kepada Ugama, Raja,  Bangsa dan Negara melalui program-program Kebeliaan dan Kesukanan.

Menyediakan dan melaksanakan program latihan kepimpinan belia dan kemajuan sukan yang berasaskan matlamat Dasar Belia Negara dan Dasar Sukan Negara.

Mengalakkan dan menyelaras penyertaan belia dalam pertukaran program dua hala serantau dan antarabangsa (Program-Program MOU).

Menyediakan khidmat bantuan kewangan kepada persatuan-persatuan belia dan sukan.

Menyediakan khidmat bantuan Sukan dan Kejurulatihan Sukan.

Menggalakkan masyarakat untuk melibatkan diri secara langsung pada kegiatan riadah dan sukan dengan menyediakan prasarana dan program-program Sukan Untuk Masyarakat dan Sukan Prestasi Tinggi.