Stadium Tertutup

 

TEMPAT DUDUK 5, 000
LOKASI Jalan Berakas, Bandar Seri Begawan
ALAMAT PERHUBUNGAN Stadium Tertutup
Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah
Jabatan Belia dan Sukan
Bandar Seri Begawan, BB4313
Negara Brunei Darussalam
PEGAWAI DIHUBUNGI Penolong Pengurus Stadium Dan Kompleks Sukan

Tel  :  +673 2382484
Fax :  +673
KEMUDAHAN-KEMUDAHAN Stadium, Lampu, Aircon dan Keperluan Perbekalan Elektrik
Sistem Pembesar Suara
Video
Scoreboard
Pentas
Peralatan Sukan
Kawasan Pameran
VIP Lounge dan Bilik Jemuan
Bilik Taklimat
Penempatan Banners (Iklan)
Penggunaan Gelanggang (dalam dewan)

 

STADIUM TERTUTUP WAKTU PENGGUNAAN KADAR BAYARAN
 Stadium, Lampu, Aircon dan Keperluan Perbekalan Elektrik Sehari  BND $3,000
 Sistem Pembesar Suara  Sehari  BND $500
 Video  BND $500
 Scoreboard  BND $500
 Pentas  Sehari  BND $500
Peralatan Sukan  Sehari  BND $100
 Pembersihan  Sehari  BND $2,500
 Kawasan Pameran  Sehari  BND $1,000
 VIP Lounge dan Bilik Jemuan  Sehari  BND $500
Bilik Taklimat
* Bilik ini boleh menampung seramai 15 - 20   orang
 Sehari  BND $200
Penempatan Banner (Iklan)
PENEMPATAN BANNER - (IKLAN) WAKTU PENGGUNAAN KADAR BAYARAN
Dalam Dewan
Sehari bagi satu poster
BND $100
Luar Dewan
BND $50
Luar Bangunan
BND $20
Poster Promosi  
Percuma
Padang Letak Kereta
PADANG LETAK KERETA WAKTU PENGGUNAAN KADAR BAYARAN
Acara Sukan, Rekreasi dan lain-lain yang bukan berbentuk perdagangan
Kawasan - A, B, C, D atau E
Sehari BND $200
Acara yang berbentuk perdagangan
Kawasan - A, B, C, D atau E
Sehari BND $800