Pusat Boling PadangTEMPAT DUDUK 500
LOKASI Jalan Berakas, Bandar Seri Begawan
ALAMAT PERHUBUNGAN Pusat Boling Padang, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Jabatan Belia dan Sukan Bandar Seri Begawan, BB4313 Negara Brunei Darussalam
PEGAWAI DIHUBUNGI Pengawas Pusat Boling Padang

Tel : +673 2380539
Fax : +673
KEMUDAHAN-KEMUDAHAN 2 Gelanggang Boling Padang

 

PUSAT BOLING PADANG           
 WAKTU PENGGUNAAN
KADAR BAYARAN 
 Sebarang Kejohanan / Pertandingan
 sehari atau sebahagian daripadanya
 BND $200 (2 padang)
 Hari Biasa
 8 pagi - 6 petang
 BND $2 / sejam
 6 malam - 10 malam
 BND $3 / sejam