SENARAI PERSATUAN BELIA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Bil Logo Nama Persatuan Yang Di Pertua / Setiausaha Agong
1

MAJLIS BELIA BRUNEI

Emel:

    beliabrunei@yahoo.com 

    mbb.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: www.bruneiyouthcouncil.com

Professor Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abd Hamid
Mohd Zefri bin Mohd. Zain Ariff
2

MAJIS WANITA NBD

Emel:

    majliswanita.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: www.womencouncil.org.bn

Datin Hjh Siti Hajar binti POKSS Dato Paduka Hj Mohd Yusof
Pg. Datin Paduka Hajah Mariam binti Pg. Haji Matarsat [NYDP I]
Datin Hjh Masni binti Haji Mohd Ali [NYDP II]
Dayang Hajah Arbaeyah binti OKSW Haji Abdullah
3

PERSATUAN PERTIWI

Emel: 

    pertiwi.nbd@belia-sukan.gov.bn

Dayang Hajah Ramlah binti Haji Abdul Ghani
4

PERSATUAN BASMIDA

Emel: 

    basmida_secretariat@yahoo.com 

    basmida.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: www.ifngo-brunei.org

                 www.basmida.org.bn

Datin Hajah Masni binti Haji Awang Ali
Awang Mohd Daini bin Haji Majid
5

PERSATUAN PANDU PUTERI NBD

Emel: 

    ggbrunei@gmail.com 

    panduputeri.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: www.girlguides.org.bn

Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim
Dayang Aida binti Haji Abd Rahma
6

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH NBD

Emel:

    bdredcrescent@gmail.com

    bulansabit.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: www.pbsmbd.blogspot.com

Awang Haji Julaini bin Haji Abd Latip
7

PERSEKUTUAN PENGAKAP NBD

Emel: 

    info@bruneiscouts.org

    pengakap.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: www.bruneiscouts.org.bn                

Dato Paduka Haji Awang Idris bin Haji Abas
Awang Haji Zainuddin bin Haji Jaafar
8

BADAN SUKARELAWAN BELIA KEBANGSAAN [SBK]

Emel: 

    sbkhq_sua@gmail.com 

    sbk.nbd@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Mohd. Zali bin Haji Arsad
Awang Haji Azeez bin Haji Ahmad
9

PERTUBUHAN PERKUMPULAN PEREMPUAN [WI]

Emel: 

    wi.nbd@belia-sukan.gov.bn

Dayang Hajah Marhani binti Abd. Latif
Dayang Hajah Shamsiah binti Abd. Latif
10

PERSATUAN BEKAS PESERTA-PESERTA RANCANGAN KAPAL BELIA ASIA TENGGARA [BERSATU]

Emel: 

    bersatu.nbd@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Jailani bin Haji Ibrahim
Awang Haji Hassan bin Haji Shaari
11

MAJLIS AIDS NBD

Emel:

    penyinarbdac@gmail.com

    majlisaids.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: www.facebook.com/bdaidscouncil/

Awang Iswandy bin Ahmad
Dayang Siti Khalilah binti Haji Abd Khali
12

ANGKATAN SASTERAWAN DAN SASTERAWANI [ASASTERWANI]

Emel: 

    asterawanibrunei@gmail.com

    asterawani.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: www.asterawani.20m.com

Awang Haji Abdul Hakim bin Haji Mohd Yassin
Awang Haji Mohammad Firdaus bin OKK Haji Nordin
13

KUMPULAN PUTRA SENI

Emel: 

    putra-seni@gmail.com 

    puteraseni.nbd@belia-sukan.gov.bn

Awang Mohd zefri bin Mohd Zain Ariff [Ketua I]
Dayang Rozita binti Haji Salim
DAERAH BRUNEI MUARA
Bil Logo Nama Persatuan Yang Di Pertua / Setiausaha Agong
1

MAJLIS BELIA DAERAH BRUNEI DAN MUARA

Emel: 

    mbdbm.bm@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Mohd Yussof bin Haji Awang Murni [NYDP]
2

PERSATUAN BELIA LUMAPAS [PERLU]

Emel: 

    perlu.bm@belia-sukan.gov.bn

Awang Mohd Darus bin Tanjong
Awang Haji Taha bin Haji Asgar
3

PERSATUAN IKATAN BELIA BUNUT [IKRAB]

Emel: 

    ikrab.bm@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Adanan bin Haji Md Salleh
4

PERSATUAN ANGKATAN KAMPONG SETIA [AKSE]

Emel: 

    akse.bm@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Japar bin Haji Ibrahim
5

PERSATUAN KEBAJIKAN MUKIM SENGKURONG [KEMAS]

Emel: 

    kemas.bm@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Abdullah bin OKMD Haji Saman
6

PERSATUAN IKATAN TANAH JAMBU [PITA]

Emel: 

    pita.bm@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Muhammad bin Sukaimi
7

PERSATUAN KAMPONG SABA [PERKASA]

Emel: 

    perkasa.bm@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Ismail bin Haji Hamdan
8

PERSATUAN BELIA KIARONG [PABIKA]

Emel: 

    v8ast@hotmail.com

    pabika.bm@belia-sukan.gov.bn

Website: www.pabika4t.com

Awang Aminuddin Haji Abdi Manaf
9

PERSATUAN TIGA BUAH KAMPONG BERSATU [TIBA]

Emel: 

    tiba.bm@belia-sukan.gov.bn

Dato Paduka Haji Yaakub bin Haji Ahmad
10

PERSATUAN BELIA KAMPONG BENGKURONG [PERKAB]

Emel: 

    perkab.bm@belia-sukan.gov.bn

 
11

BADAN KEBAJIKAN WANITA LAMBAK KANAN [BAKANITA]

Emel:

    bakanita.bm@belia-sukan.gov.bn

Dayang Hajah Norbanun binti Haji Awang Ali
Dayang Hajah Rosnah binti Haji Sidis
12

PERSATUAN ANGKATAN BELIA BURONG PINGAI BRUNEI [PERANGKAB]

Emel: 

    perangkab.bm@belia-sukan.gov.bn

Awang Abdul Hakim bin Mohd Yassin
Awang Samahani bin Haji Mohd Yussof
13

PERSATUAN BELIA KAMPONG LAMBAK [PERBEKAL]

Emel: 

    perbekal.ns@gmail.com 

    perbekal.bm@belia-sukan.gov.bn

Pengiran Nordin bin Pengiran Haji Mahmud
Pg. Hajah Norhazwana binti Pg. Haji Ibrahim
14

PERSATUAN BELIA RIMBA [BERANI]

Emel:

   berani.bm@belia-sukan.gov.bn

Awang Mohd Zul-Fadly bin Haji Osman [SUA]
15

PERSATUAN WANITA KAMPONG JUNJONGAN MUKIM PENGKALAN BATU [PEWAJA]

Emel: 

    pewaja.bm@belia-sukan.gov.bn

Dayang Haslienahwati binti Yusof
16

PERSATUAN BELIA BERWAWASAN SUNGAI BUNGA

Emel:

    beliaberwawasan.bm@belia-sukan.gov.bn

Pg. Md. Fadzillah bin Pg. Mahmud
17

PERSATUAN MELAYU KEDAYAN [PEMEDAYAN]

Awang Haji Matussin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba
18

PERSATUAN KEMAJUAN INSAN [KESAN]

Emel: 

    persatuan.kesan1@gmail.com

Website: instagram.com/persatuan_kesan

Awang Mohamad Zawawi bin Bahari
19

PERSATUAN PENDAMPINGAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN

SOCIETY FOR COMMUNITY OUTREACH & TRAINING [SCOT]

Emel: 

    info@flightpovertywithus.org

Website: 

    www.fightpovertywithus.org

Awang Muhmmad Mahyuddin bin Haji Othman
20

PERSATUAN PENGEMBARA & REKREASI BRUNEI

BRUNEI ADVENTURE RECREATION ASSOCIATION [BARA]

Emel: 

    bara.office@gmail.com

    bara.nbd@belia-sukan.gov.bn

Awang Adiman bin Haji Wahid
21

PERSATUAN MOTORSIKAL DARUSSALAM [PEMODA]

Emel: 

    pemoda@live.com 

    pemoda.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: pemodasepadu.blogspot.com

Pg. Haji Redzuan bin Pg Haji Ahmad
22

BRUNEI ART FORUM [BAF]

Emel: 

    artforum.nbd@belia-sukan.gov.bn

Dato Shofry bin Abd Ghafar
23

MAJLIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT [MKM]

Emel: 

    mkmbrunei@yahoo.com

    mkm.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: www.mkmbrunei.com

Datin Paduka Hajah Intan binti Haji Mohd. Kassim
24

PERSATUAN RADIO AMATUR NBD [BDARA]

Emel: bdara.nbd@belia-sukan.gov.bn

Pg. Haji Salleh Ab Rahman bin Pg. Haji Damit
25

PERSATUAN BELIA PERCAYA “BELIEVE YOUTH ASSOCIATION”

Emel: 

    believe.youth@gmail.com 

    beliapercaya.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: twitter.com/bya_brunei

Dayang Amalina binti Abdullah
26

KUMPULAN BERTINDAK BANTUAN KEMANUSIAAN KATAKIJAU

[KATAKIJAU HUMANITARIAN RELIEF SUPPORT GROUP]

Emel:

    kataijau@hotmail.com

    katakijau.nbd@belia-sukan.gov.bn

Awang Rozan bin Haji kaderi
Dayang Hajah Rossita binti Ajak
27

PERSATUAN C.A.R.E BRUNEI DARUSSALAM

Emel: 

    persatuanc.a.r.e@hotmail.com 

    care.nbd@belia-sukan.gov.bn

Website: www.beliakitani.com

Awang Haji Ruslan bin Haji Kurus
28

PERTUBUHAN FOTOGRAFI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Emel: 

    pfnbd_68@yahoo.com 

    fotografi.nbd@belia-sukan.gov.bn

Awang Hamidun bin Haji Md Noor
Awang Murni bin Awang Haji Mahali
29

PERSATUAN KIKIK BRUNEI DARUSSALAM [PEKIKIK]

Emel: 

    pekikik.nbd@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Jalil bin Haji Bakar
Awang Haji Maidin bin Haji Ahmad
DAERAH BELAIT
Bil Logo Nama Persatuan Yang Di Pertua / Setiausaha Agong
1

MAJLIS BELIA DAERAH BELAIT

Emel: 

    nydp_mbdb@yahoo.com 

    mbdb.kb@belia-sukan.gov.bn

Dr. Haji Azasahibul bin Haji Zainal Abidin [NYDP]
Awang Sulaiman bin HM Udin
2

PERSATUAN KEBAJIKAN PEREMPUAN DAERAH BELAIT [PKP]

Emel: 

    pkp.kb@belia-sukan.gov.bn

Dayang Hjh Kertini binti OKPSD Abang Hj Abu Hanifah
Dayang Hajah Hadijiah binti Haji Awang Husain
3

PERSATUAN BELIA BELAIT [PEMBELA]

Emel: 

    pembela_60@yahoo.co.uk

    pembela.kb@belia-sukan.gov.bn

Dayang Atikah Rumaizah binti Dr. Haji Harun
4

PERSATUAN BELIAWANIS BERSATU SERIA/BELAIT [P3B]

Emel: 

    p3b.kb@belia-sukan.gov.bn

Awang Sulaiman bin Haji Udin
5

PERSATUAN BELIA KEBAJIKAN MUKIM LABI [BERMULA]

Emel: 

    bermula.kb@belia-sukan.gov.bn

 
6

PERSATUAN PENGAKAP CAWANGAN BELAIT

Emel: 

    pengakap.kb@belia-sukan.gov.bn

 
7

PERTUBUHAN PERKUMPULAN WANITA [WI] BELAIT

Emel: 

    wi.kb@belia-sukan.gov.bn

 
8

PERSATUAN PERTIWI CAWANGAN BELAIT

Emel: 

    pertiwi.kb@belia-sukan.gov.bn

Dayang Fatimah binti Tanji [Pengerusi]
Dayang Alimah binti Abdullah
9

PERSATUAN PANDU PUTERI DAERAH BELAIT

Emel: 

    panduputeri.kb@belia-sukan.gov.bn

 
10

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH CAWANGAN BELAIT

Emel: 

    bulansabit.kb@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Bujang bin Haji Md Harun
11

ANGKATAN BELIA BERSATU MUMONG [ABBIM]

Emel: 

    abbim.kb@belia-sukan.gov.bn

Pg. Haji Sulaiman bin Pg. Buntar
12

PERSATUAN BELIA SUNGAI TERABAN [SUTERA]

Emel: 

    sutera2011@yahoo.com

Website: www.sutera2011.blogspot.com

Dr. Haji Mohd. Shah bin Imam Haji Ahmad
Awang Ramli bin Haji Chi
DAERAH TUTONG
Bil Logo Nama Persatuan Yang Di Pertua / Setiausaha Agong
1

 

MAJLIS BELIA DAERAH TUTONG

Emel: 

 

    mbdt.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Ahanapi bin Haji Mahadi [NYDP]
Awang Haji Sahari bin Haji Abd Rahman
2

 

ANGKATAN MELAYU DANAU [PAMDA]

Emel: 

 

    pamda.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Abdullah bin Haji Mohd Tahir
3

 

PERSATUAN TANJONG MAYA TUTONG [PERTAMA]

Emel: 

 

    pertama.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Othman bin Mohd Yassin
4

 

PERSATUAN IKATAN MELAYU TELISAI [PRIMET]

Emel: 

 

    primet.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Maidin bin Abd Wahid
Awang Charma bin Maidin
5

 

PERSATUAN PEMUDA/PEMUDI KAMPONG PENANJONG [PERDA]

Emel: 

 

    perda.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Suni bin Haji Sulaiman [TYP]
Awang Ahmadbi bin Haji Othman
6

 

PERSATUAN PEMUDA/PEMUDI MELAYU LAMUNIN [3PML]

Emel:

 

    3pml.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Bulat bin Haji Badar
7

 

PERSATUAN MELAYU SENGKARAI TUTONG [PMS]

Emel:

    pms.tu@belia-sukan.gov.bn

 

Awang Jailani bin Haji Muhammad
8

 

PERSATUAN GABUNGAN KEBAJIKAN WANITA [PERGANITA]

Emel:

    perganita.tu@belia-sukan.gov.bn

 

Dayang Hajah Fatimah binti Haji Jair
9

PERSATUAN MELAYU KERIAM [PESAKA]

Emel: 

    pesaka.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Ahanapi bin Haji Mahadi
Awang Missli bin Haji Talib
10

PERSATUAN IBAN BRUNEI [PIB]

Emel: 

    pib.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Salanjat Anak Jugi
Awang Rekan Anak Lagat
11

PERSATUAN SAUDARA-SAUDARA BARU [PESATU]

Emel: 

    pesatu.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Hasbie Azrol bin Abdullah Liat
Dayang Hajah RohaidahAnizah binti Muhd Kamsani
12

PERSATUAN BATANG MITUS [BAMIT]

Emel: 

    bamit.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Suhaili bin Alas
13

PERSATUAN BELIA BUKIT BERUANG [KESMUA]

Emel: 

    kesuma.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Haji Salamat bin Sauji @ Suaji
14

PERSATUAN PERTIWI DAERAH TUTONG

Emel: 

    pertiwi.tu@belia-sukan.gov.bn

Dayang Hajah Asmah binti Haji Mohammad
15

PERSATUAN KAMPONG LUBOK PULAU TUTONG [PEKLAP]

Emel: 

    peklap.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Ismail bin Bahari
Pg. Haji Abd Ghani bin Pg. Haji suhaili
16

PERTUBUHAN PERKUMPULAN WANITA [WI]

Emel: 

    wi.tu@belia-sukan.gov.bn

Pg. Md. Fadzillah bin Pg. Mahmud
17

GERAK PEMUDA/PEMUDI SUKARELA TUTONG [GPPS]

Emel: 

    gpps.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Abd Khalid bin Abd Latif
18

PERSATUAN BELIA KAMPONG SUNGAI KELUGOS [PBKSK]

Emel: 

    pbksk.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Yusof bin Haji Jemudin
19

PERSATUAN TUNAS HARAPAN SINAUT TUTONG [TUNAS]

Emel: 

    tunas.tu@belia-sukan.gov.bn

Awang Mahmud bin Haji Salleh