OBJEKTIF / MATLAMAT / TUJUAN

 1. Merancang, melaksanakan dan memantau Program Pembangunan Sukan yang berasaskan kepada ‘Dasar Sukan Negara’, berhasrat untuk melahirkan belia-belia yang Sihat, Disiplin, Dinamik yang mempunyai semangat lawan dan seterusnya Kecemerlangan melalui Sukan Untuk Masyarakat dan Kecemerlangan Sukan.

 2. Menyediakan dan menghasilkan belia-belia dan atlit-atlit yang bertanggungjawab kepada Ugama, Raja, Bangsa dan Negara.

 3. Menghasilkan atlit dan para belia yang berpotensi tinggi kearah Kecemerlangan di Peringkat Serantau dan Antarabangsa.

 4. Menggunakan aktiviti-aktiviti sukan sebagai pembangunan sosial.


UNIT PRESTASI TINGGI

 • Penyediaan perancangan program atlit bagi penyertaan di kejohanan peringkat Serantau dan Antarabangsa
 • Meneliti sokongan bagi pencalonan atlit dan sukan ke kejohanan di peringkat Serantau dan Antarabangsa
 • Persediaan Kontinjen Negara bagi penyertaan Sukan Berkontinjen di peringkat Serantau dan Antarabangsa
 • Menyelaras Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan (SPKS)
 • Sukan diperingkat Antarabangsa (penyertaan sukan berkontinjen):-
 • SUKAN PERINGKAT DUNIA (IOC)
  • Olympic Games
  • Youth Olympic Games
 • SUKAN PERINGKAT ASIA (OCA)
  • Asian Games
  • Asian Indoor & Martial Arts Games
  • Asian Beach Games
  • Asian Youth Games
 • SUKAN PERINGKAT KOMANWEL (CGF)
  • Commonwealth Games
  • Youth Commonwealth Games
 • SUKAN PERINGKAT KESATUAN NEGARA-NEGARA ISLAM (ISSF)
  • Islamic Games Federation
 • SUKAN PERINGKAT ASIA TENGGARA (SEAGF)
  • Southeast Asian Games

 

UNIT PERSATUAN-PERSATUAN SUKAN KEBANGSAAN

 • Memantau hal ehwal yang berkaitan dengan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan
 • Meneliti program tahunan / ‘blue print’ Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan
 • Memantau program-program sukan yang dianjurkan oleh Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan
 • Sebagai Urusetia bagi menimbang permohonan dan pemberian bantuan ke Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan

 

UNIT KEJURULATIHAN DAN PEMBANGUNAN SUKAN (UKPS)

 • Menyediakan program latihan bagi remaja dan elit (syllabus)
 • Menyelaras pengambilan jurulatih luar negeri, tempatan dan sambilan
 • Bantuan khidmat jurulatih kepada jabatan-jabatan kerajaan dan sekolah-sekolah
 • Merancang dan menyelaras skim-skim remaja di keempat-empat daerah
 • Merancang program latihan skim remaja
 • Merancang kursus-kursus kejurulatihan
 • Merancang keperluan peralatan bagi latihan skim remaja dan juga elit
 • Program-Program anjuran UKPS:
 • Pembangunan Sukan (Grassroot) & (Talent Identification)
 • Program SKIM JBS dan Daerah-Daerah
 • Program Latihan bagi Atlit Kebangsaan
 • Latihan Pendedahan & Kejohanan bagi Atlit Potensi & Kebangsaan
 • PROGRAM ATLIT ELIT & KEBANGSAAN
  • Kejohanan Pendedahan
  • Latihan Luar Negeri
  • Aplikasi Sains Sukan

 

UNIT SUKAN UNTUK MASYARAKAT

 • Menyelaras penganjuran sukan dalam negeri dari segi penyediaan kertas kerja kejohanan termasuk peruntukan yang diperlukan dan keperluan-keperluan yang berkenaan
 • Merancang persediaan bagi penganjuran kejohanan dalam negeri di peringkat kebangsaan dan sukan berbentuk kemasyarakatan
 • Sukan-sukan anjuran Unit Sukan untuk Masyarakat:-
 • Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam (SKBD)
 • Skim Remaja
 • Sukan bagi Wanita
 • Sukan Peringkat Daerah
 • Pesta Sukan Kementerian
 • Sukan Mukim-Mukim
 • Sukan anjuran Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan
 • Sukan berbentuk Amal (Charity Event)
 • Aktiviti Larian anjuran Unit Sukan untuk Masyarakat:-
 • Larian Hari Kebangsaan
 • Larian Hari Keputeraan
 • Larian Hari Belia Kebangsaan
 • Larian Hari Olimpik

 

UNIT PENYELIDIKAN DAN PANGKALAN DATA

 • Membuat kaji selidik bagi perkembangan sukan
 • Mengumpul data-data penyertaan atlit Negara ke kejohanan di luar negeri dan pencapaian atlit Negara ke kejohanan tersebut
 • Mengumpul dan menganalisa laporan-laporan penyertaan Negara di kejohanan-kejohanan peringkat Serantau dan Antarabangsa
 • Membukukan maklumat bagi projek Bahagian Sukan dan Laporan tahunan Bahagian Sukan
 • Menyelaras Sumber Rujukan Bahagian Sukan

 

UNIT PENTADBIRAN

 • Hal Ehwal Pengurusan dan Pentadbiran
 • Memantau Perkembangan tenaga manusia
 • Menyelaras mesyuarat pegawai dan kakitangan
 • Menyelaras permohonan cuti tanpa catat dan kelonggaran waktu bekerja