MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN BELIA KEBANGSAAN 1438H / 2017M

Musabaqah Tilawatil Qur’an Belia Kebangsaan ini adalah salah satu projek tahunan yang diungkayahkan oleh pihak Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ianya telah mula dilaksanakan sejak dari tahun 1980-an lagi dan telah berjaya melahirkan banyak qari dan qariah belia yang berkaliber dan seterusnya mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi.  Di samping itu, ianya juga berperanan sebagai wadah kepada qari dan qariah belia di Negara ini untuk melihat keupayaan dan prestasi masing-masing khususnya dalam bidang pembacaan Al-Qur’an secara berlagu atau “tarannum”

BORANG PENYERTAAN
Sila klik untuk mendapatkan Borang Penyertaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Belia Kebangsaan 1438H/2017M

atau Borang Online

Tarikh tutup penyertaan ialah pada Hari Khamis, 16 Mac 2017,  Jam 4.30 petang di Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah yang berhampiran.


TUJUAN
  • Bagi menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Majlis Pertandingan Membaca Al-Qur’an Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1996 Masehi pada 1 Jamadilakhir, 1417 bersamaan 13 Oktober 1996. Di antara lain titah Baginda:-

  “Hasrat kita yang tungga lialah melihat generasi Al-Qur’an itu dikongsi sama oleh semua pihak dan golongan, terutama golongan belia. Kita akan merasa bangga dengan lahirnya belia-belia yang berwatak salih. Bahawa salah satu tanda kesalihan itu ialah terlibatnya mereka dengan Al-Qur’an sama ada keterlibatan itu selaku pembaca biasa, mahupun sekaligus menjadi penghayat dan pengamal ajaran-ajarannya.”

  • Untuk menyediakan wadah bagi melahirkan qari dan qariah belia yang berpotensi tinggi sebagai pelapis qari dan qariah Negara Brunei Darussalam.
  • Untuk mempertingkatkan mutu pembacaan Al-Qur’an di kalangan belia di Negara Brunei Darussalam.
  • Untuk memupuk dan menyemai rasa persahabatan di kalangan peserta belia melalui program keugamaan.
  • Untuk persediaan bagi pemilihan wakil Negara ke Musabaqah Tilawatil Qur’an Belia Asia Tenggara anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
SYARAT PENYERTAAN
 • Musabaqah ini terbuka kepada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau Penduduk Tetap yang memegang kad pintar warna ungu serta tidak memegang paspot negara-negara asing.
 • Peserta-peserta hendaklah berumur di antara15-30 tahun yang lahir di antara 1 Januari 1987 hingga 31 Disember 2002.
 • Tidak pernah menjadi JOHAN pertandingan-pertandingan berikut:
 1. Majlis Tilawah Membaca Al-Qur’an Peringkat Antarabangsa anjuran Kerajaan Malaysia; atau
 2. Musabaqah Tilawatil Qur’an Belia Asia Tenggara anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam.
SASARAN PESERTA

Pertandingan ini mengandungi tiga peringkat iaitu:

 • PERINGKAT SARINGAN
 1. Pada tahun ini peringkat saringan akan diadakan di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan.
 2. Peserta-peserta di peringkat ini dibebaskan untuk memilih mana-mana maqra yang telah disediakan oleh pihak penganjur.
 3. Setelah keputusan dikumpul Jawatankuasa Jemaah Hakim akan bermesyuarat dengan pihak urus setia untuk membincangkan jumlah peserta yang difikirkan layak untuk bertanding di Peringkat Separuh Akhir.
 • PERINGKAT SEPARUH AKHIR KEBANGSAAN
 1. Peringkat ini akan dikendalikan oleh mana-mana Cawangan Belia dan Sukan yang telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi tuan rumah. 
 2. Keramaian peserta di peringkat separuh akhir akan di mesyuaratkan oleh Jawatankuasa Jemaah Hakim dan pihak urus setia.
 3. Tarikh, tempat dan masa pertandingan akan dimaklumkan kepada peserta-peserta secara lisan dan bertulis.
 4. Undian giliran membaca dan maqra akan ditentukan sebelum hari pertandingan dijalankan.
 5. Empat peserta teratas dari bahagian qari dan qariah di peringkat ini adalah layak untuk bertanding di peringkat Akhir Kebangsaan.  Manakala Johan Qari dan Qariah tahun 2016M juga akan dijemput ke Peringkat Akhir Kebangsaan 2017M.
 • PERINGKAT AKHIR KEBANGSAAN
 1. Peringkat ini akan dikendalikan oleh Ibu Pejabat, Jabatan Belia dan Sukan.
 2. Seramai sepuluh orang peserta iaitu lima qari dan lima qariah bertanding di peringkat ini.  Jumlah tersebut termasuk seorang Johan Qari dan seorang Johan Qariah pada tahun 2016M.
 3. Tarikh, tempat dan masa pertandingan akan dimaklumkan kepada peserta-peserta secara lisan dan bertulis
 4. Maqra-maqra akan disediakan oleh pihak penganjur.
 5. Maqra dan giliran membaca para peserta akan ditentukan melalui undian yang akan dijalankan sebelum hari pertandingan.
TEMPOH BACAAN DAN ISYARAT LAMPU
  • Tempoh membaca ialah 10 minit. Adapun perkiraan tempoh masa membaca bermula apabila peserta mula membaca ta’awwuz. 
  • Peserta boleh memulakan bacaan setelah lampu hijau dinyalakan dan jemaah hakim akan mula menilai bacaan peserta.
  • Ketika bacaan masuk minit kelapan, lampu kuning dinyalakan dan lampu hijau dipadamkan, menandakan masa untuk membaca masih ada 2 minit, dan peserta dikehendaki bersedia untuk mengakhiri bacaan.
  • Apabila masa genap 10 minit, lampu merah dinyalakan dan lampu kuning dipadamkan, menandakan masa membaca telah tamat.