Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
8.12.2020 | Doa Selamat Projek Pebaikan Dan Penaiktarafan Stadium (Fasa 2), Stadium Negara Hassanal Bolkiah

‚ÄčBERAKAS, Selasa, 08 Disember. - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) melalui Jabatan Belia dan Sukan (JBS) telah mengadakan Majlis Doa Selamat Bagi Projek Pembaikan dan Penaiktarafan Stadium (Fasa 2) Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

Hadir ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Turut hadir ialah Yang Mulia Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) KKBSYang Mulia Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan) KKBS; Pengarah Projek dan Pengurus Projek dari LCY Development Sdn. Bhd.; ketua-ketua jabatan serta pegawai-pegawai dari Jabatan Kerja Raya dan KKBS.

_UPA1246.jpg

_UPA1242.jpg

_UPA1261.jpg

_UPA1288.jpg

Attachments
Created at 12/8/2020 3:01 PM by Hj Muhammad Syazwan Bin Hj Abd Jalil
Last modified at 12/9/2020 11:50 AM by Susieyanti Hamdi