Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Majlis Derma Anak-Anak Yatim

Sukacita dimaklumkan mengenai Majlis Penyerahan Derma Anak-Anak Yatim Peringkat Kebangsaan 2017 akan diadakan pada 01 Jun 2017 (Khamis) / 9.00 pagi (Tetamu Kehormat dijangka hadir jam 9.15 pagi. Bertempat di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Tetamu Kehormat:

 Tetamu Kehormat Bersama –

Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, 

 Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

 Dan

 Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Bahrin Bin Abdullah

Menteri Pembangunan Selaku Pengerusi Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD)                                           

Sekian untuk makluman mengenainya.

Terima kasih.

Sukacita dimaklumkan mengenai Majlis Penyerahan Derma Anak-Anak Yatim Peringkat Kebangsaan 2017 akan diadakan pada 01 Jun 2017 (Khamis) / 9.00 pagi (Tetamu Kehormat dijangka hadir jam 9.15 pagi. Bertempat di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Attachments
Created at 3/9/2015 10:59 AM by SP_Admin
Last modified at 5/30/2017 11:18 AM by Muhd. Hafizul 'Ilmi Bin Hj Zaini @ Zatul Hilmi