Yang Mulia Haji Mohd Rosmadee bin Haji Daud

Timbalan Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

2011 - Sekarang

Yang Mulia Pengiran Sabri Bin Pengiran Haji Mohammad

Timbalan Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

2006 - 2010

Yang Mulia Awang Haji Haris Bin Othman

Timbalan Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

2004 - 2006

Yang Mulia Awang Haji Mohamad Bin Penglima Asgar Dato Paduka Haji Abdullah

Timbalan Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

2002 - 2004

Yang Mulia Awang Haji Md Yussop Bin Bakar

Timbalan Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

2000 - 2002

Yang Mulia Awang Haji Mustafa Bin Haji Abd Rahman

Timbalan Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

1999 - 2000

Yang Mulia Awang Haji Sumadi Bin Sukaimi

Timbalan Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

1994 -1996

Yang Mulia Awang Majid Bin Alias

Timbalan Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

September 1991 - 1994