Jabatan ini ditubuhkan sebagai sebuah jabatan tersendiri pada 1 April,1993. Sejak Julai 1974 ia hanya merupakan salah satu Bahagian operasional dalam Jabatan Kebajikan, Belia dan Sukan. Pada ketika ini Ibu Pejabat jabatan ini telah di tempatkan di Tingkat 4, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.Bagi kemudahan perhubungan Jabatan Belia dan Sukan telah menyediakan fasilities perhubungan berikut: 

 

Jabatan Belia dan Sukan 

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan 

Tingkat 4, Simpang 336, Jalan Kebangsaan, Berakas BC4415 

Negara Brunei Darussalam e-Mail: jbsp@brunet.bn / jbstp@brunet.bn 

Telefon: 673 2381904, 2383904, 2383911 Fax: 673-2380042

 

Disamping berpusat di Bandar Seri Begawan Jabatan ini juga mempunyai cawangan-cawangan di: 

Daerah Brunei Muara, Daerah Belait, Daerah Tutong dan Daerah Temburong 

Cawangan-cawangan daerah ini berperanan bagi melaksanakan pentadbiran Kegiatan, Program, Acara dan kemudahan-kemudahan mengenai hal ehwal belia dan hal ehwal sukan di peringkat daerah dan Kebangsaan jika dilantik sebagai tuan rumah.